Veelgestelde vragen

Verduurzamen is leuk, maar levert natuurlijk ook veel vragen op. Dat snappen we hartstikke goed. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Staat je antwoord hier niet tussen: neem even contact met ons op!

Over VvEwarmte

VvEwarmte biedt een duurzame oplossing voor je oude collectieve ketel. Aardgas kopen bij een traditioneel energiebedrijf is straks verleden tijd, want je ontvangt duurzame warmte van VvEwarmte. We gebruiken zoveel mogelijk lokale, hernieuwbare energiebronnen rondom jouw appartementencomplex en maken duurzame warmte met betrouwbare technieken. Jouw VvE sluit een abonnement af met VvEwarmte en VvEwarmte zorgt ervoor dat deze technieken goed werken, zodat het appartementencomplex altijd warm blijft. VvEwarmte heeft als doel om de extra investering in de verduurzaming terug te verdienen door minder aardgasverbruik.

De activiteiten van VvEwarmte bestaan uit:
1. Het verduurzamen van de centrale, collectieve ketel: vanaf het advies en begeleiding van de besluitvorming tot het ontwerp en de realisatie.
2. Het langjarig exploiteren van de duurzame installatie voor een vaste prijs.
3. Het leveren van duurzame warmte en het verrekenen hiervan op basis van het verbruik.
4. Het ondersteunen van jouw VvE met haar verduurzamingsplan en als algemene vraagbaak rondom de energietransitie.

Wij regisseren van A tot Z het proces om op een eenvoudige manier van het aardgas af te komen. De VvE heeft één aanspreekpunt. Voor een vaste prijs blijft de installatie efficiënt draaien en worden alle zorgen rondom beheer, onderhoud en vervanging overgenomen. Alle extra kosten worden zo veel mogelijk gedekt door de vermindering van aardgas en jij hebt straks jouw eerste, rendabele, investering gedaan om aardgasvrij te worden. Daarnaast is jouw gebouw klaar voor elk besluit van de gemeente over hoe ze jouw wijk van het aardgas af wil halen.

Het beste moment om te verduurzamen is wanneer er een natuurlijk onderhouds- of vervangingsmoment is. Een voorbeeld van een goed moment om contact op te nemen met VvEwarmte voor een vrijblijvend voorstel, is wanneer de centrale CV-ketel vervangen moet worden.

De energietransitie is in volle gang. Bedrijven, industrie, huiseigenaren, woningcorporaties; iedereen is er mee bezig. De regelgeving en het besluitvormingsproces binnen VvE’s is soms lastig. Wij helpen VvE’s maar al te graag, omdat wij weten dat er voor VvE’s al veel voordeel te halen is. VvEwarmte maakt de energietransitie voor een VvE praktisch en eenvoudig.

Met VvEwarmte naar aardgasvrij

Wanneer er een CV-ketel vervangen moet worden, kijken we naar welke duurzame bronnen aanwezig zijn rondom het gebouw. In combinatie met, bijvoorbeeld, het dakoppervlak, de grootte van de kelder of de mogelijkheden rondom het gebouw, wordt de best passende, technische oplossing gekozen. Vaak komt dit uit tot een combinatie van warmtepompen, PV(T)-panelen, warm water buffering en slimme regeltechniek. Afhankelijk van de isolatieschil van het gebouw gaan we misschien zelfs in één keer van het aardgas af, anders wordt een tussenstap gemaakt waarbij in de winter met een kleine CV-ketel extra warmte wordt gemaakt. Gemiddeld wordt al snel een vermindering van 80% aardgas gehaald.

De bewoner staat bij VvEwarmte centraal. De oplossing is erop gericht om zo geruisloos mogelijk te verduurzamen. Je zult zo weinig mogelijk merken van de veranderingen. In je appartement hoef je geen aanpassingen te doen.

In de meeste gebouwen is het isolatieniveau onvoldoende om naar 100% aardgasvrij te gaan. Isoleren en duurzaam opwekken van warmte kan je daarom niet los van elkaar zien. Volledige extra isolatie van de buitenschil is voor veel VvE’s complex en omvat grote investeringen. En vaak is de buitengevel nog in prima conditie. Verduurzamen is het meest effectief als dit gekoppeld wordt aan de natuurlijke vervangingsmomenten die in het MJOP zijn opgenomen. VvEwarmte richt zich op het vervangingsmoment van de collectieve CV-ketel en plaatst dan gelijk een zo duurzaam mogelijke installatie. Daarna kijken we hoeveel isolatie het gebouw nog nodig heeft om richting 100% aardgasvrij te komen. Als je vandaag al wel extra kan isoleren, moet je dat zeker doen. Dit verlaagt de energierekening en verhoogt het comfort.

Voor VvE-complexen met een collectieve ketel of blokverwarming voor ruimteverwarming of ruimteverwarming met warm water, biedt VvEwarmte al snel een interessante oplossing mét financieel voordeel. Voor individuele systemen is VvEwarmte betaalbare oplossingen aan het ontwikkelen. Wij verwachten in de tweede helft van 2020 meer hierover te kunnen vertellen.

Nee, in je appartement verandert er niets. De temperaturen vanuit de nieuwe installatie zijn voldoende om de woningen via de bestaande radiatoren te verwarmen. Wanneer het buiten ongeveer 5 0C is, levert de duurzame installatie de warmte. Bij lagere temperaturen levert de CV-ketel extra warmte.

Bij het plaatsen van de duurzame installatie, isoleren we gelijk alle leidingen om het warmteverlies te verminderen. Aangezien we het dak gebruiken om zonne-energie op te vangen, kijken we ook naar de staat van de dakbedekking en of deze voldoende is voor de komende 15 tot 20 jaar. In de meeste gevallen zal de dakbedekking vervangen moeten worden waarbij het dak ook gelijk extra geïsoleerd wordt. Voor het isoleren van de buitenschil van het gebouw, zoals de vloer, het dak, de ramen en de gevels, werkt VvEwarmte met vaste bouwkundige partners.

We volgen in een periode van 15 jaar het 3 stappenplan om aardgasvrij te worden. De eerste stap is het verduurzamen van de collectieve ketels, wat gemiddeld zo’n 80% reductie oplevert. De tweede stap is het extra isoleren van het gebouw en het omzetten van koken op aardgas naar elektrisch koken. Dit leidt tot circa 90% reductie. In stap drie wordt de laatste 10% gereduceerd door nieuwe technieken of innovaties toe te passen die nu nog niet volwassen of betaalbaar zijn. Denk hierbij aan waterstof, biogas uit gft-afval, een duurzaam warmtenet of een nieuw type warmtepomp. Appartementen die gebouwd zijn rond het jaar 2000 of later, kunnen vanwege hun goede isolatie waarschijnlijk al in één keer naar 100% aardgasvrij.

VvEwarmte doorloopt graag de volgende stappen met de VvE:
Stap 1 Op basis van 5 vragen maakt VvEwamte een vrijblijvend, indicatief voorstel dat daarna wordt doorgenomen met het VvE-bestuur.

Stap 2 Tijdens een algemene ledenvergadering vraag het VvE-bestuur, op basis van het indicatieve voorstel, goedkeuring om tot een definitief voorstel te komen.
Stap 3 VvEwarmte maakt een definitief voorstel, waarin ook de financering wordt meegenomen. Eventueel worden ook andere verduurzamingsmaatregelen meegenomen in de totale investering.
Stap 4 Bij positief advies van het VvE-bestuur, wordt aan de algemene ledenvergadering een definitief akkoord gevraagd.


Stap 5
VvEwarmte voert het voorstel uit en start met verduurzaming.

Over de financiën

De VvE investeert in de verduurzaming. Veelal zal de reservering vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlan alleen voldoende zijn voor een traditionele vervanging. Voor de extra duurzaamheidsmaatregelen kan de VvE een langjarige lening aanvragen bij, bijvoorbeeld, het Nationaal Warmtefonds (voorheen het Nationaal Energiefonds) tegen een zeer laag rentetarief. Met haar partners helpt VvEwarmte de VvE hierbij.

Wanneer er een lening wordt aangevraagd, wordt de rente en aflossing van de lening verspreid in jaarlijks dezelfde bedragen over een periode van, bijvoorbeeld, 15 jaar. Het voordeel is dat bewoners van nu evenveel jaarlijks bijdragen als de bewoners over 10 jaar. De lasten worden dus gelijk verdeeld, ook als er gedurende deze periode nieuwe eigenaren intreden binnen de VvE.

Dit is afhankelijk per gebouw, van de grootte van de investering en van de mogelijkheid om zoveel mogelijk aardgas te besparen. Daarom is de contractduur met VvEwarmte gelijk aan de aflossingsperiode van de lening. Als er veel aardgas kan worden bespaard met een relatief lage investering, kunnen vanaf dag 1 ook lagere warmtetarieven verrekend worden, waardoor de bewoners extra besparen.